BIMONT s.r.o.

 

Společnost BIMONT s.r.o. byla založena 11. ledna 1993. Na českém trhu tedy působí již přes 22 let a s počtem do třiceti zaměstnanců se řadí mezi středně malé firmy.

Zabýváme se projekční činností, montáží, opravami, údržbou a revizemi elektrických sítí NN, VN, VVN a trafostanic VN/NN a elektrickými rozvody veřejného osvětlení.

V rámci projekční činnosti nabízíme také zajištění legislativního povolení. V případě provádění montážních prací, nabízíme také možnost zajištěníi kolaudačního rozhodnutí, eventuálně zřízení věcných břemen.

Mezi další naše činnosti patří i provádění zemních a drobných stavebních prací.


Z důvodu dodržení všech kvalitativních požadavků na námi vykonávanou práci, zajišťujeme v pravidelných intervalech potřebná odborná školení svých zaměstnanců a firma je periodicky certifikována podle norem  ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.