Montáž, opravy, údržba a revize elektrických sítí NN, VN a VVN

    1. Výstavba nových kabelových a venkovních sítí NN, VN a VVN.
    2. Výstavba nových kabelových a venkovních sítí veřejného osvětlení.
    3. Opravy, údržba a rekonstrukce kabelových a venkovních sítí NN, VN a VVN.
    4. Opravy, údržba a rekonstrukce kabelových a venkovních sítí veřejného osvětlení.
    5. Vypracování revizních zpráv elektrických rovzodů NN, VN a veřejného osvětlení.